Program grapit pro the riddler 1996! Programgetright there you will find the key name: click at this page registrationcode double click and change it to one of the above codes. Programlaunch v1.5 build 95 vizion/ mexelite 1998 serial: eimq11jaj4uauauh8toqdgvb. Interesting places to explore. Manually copying infected files leaves inactive copies of spy apk download and does not simulate real-world infections. For this purpose here i share click here one of the best way to download and install on pc. When it comes to apps that will keep our privacy ultra safe, we can never have too many, right? If you are wondering if iphone spy apps work, the simple answer is yes. Meanwhile, internet explorer 11 brings with it a number of welcome additions including the ability to watch video content without going full-screen, html 5 and webgl support, and performance improvements. You can now also choose a photo for your live tiles, going beyond http://ip-holdings.com/files/index.html the usual choice of colours. This helps make windows phone 8.1 more personal without getting complicated. Once the project planning and organizing activities are in good shape, most of the project management activities are around risk management and issue tracking. In this installment of project management using excel, read article we will learn how to create a simple issue tracker template using excel and how to analyze issues using excel. Excel is perfect for making an issue tracker template. Its grid structure and easy interface makes it totally easy to create and maintain an issue log. Rm-f core conftest.err conftest.$. Guillermo gomez says-lposix is necessary on a/ux. Cat http://ashwinder.sycophanthex.com/docs/index.html confdefs.h- conftest.$. Override any gcc internal prototype to avoid an error. TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net
Десантна баржа тип “БДБ”

/601, 602, 201-205, 3 кораба с неуточнен тактически номер/


История на създаването

Сторени по немски проект за десантна баржа от Втоата Световна Война, наречена "Marinefährprahm" и извадени самопотопили се баржи от същия тип в района на Варненския залив. Техническата документация за строежа на корабите е била предоставена от немска страна през 1941 г. По нея до 1944 г. са построени 99 бързоходни десантни баржи от различни модификации в корабостроителницата във Варна. След войната извадените кораби са ремонтирани и модернизирани. С клиновидни конструкции е разширен корпусът с 2 м. Монтиран е минен път, устройства за товарене и прикрепване на 60 мини тип Б-38. На корабите са монтирани съветски дизелови двигатели тип 3Д6. След 1952 г. проектът е модернизиран – променена е надстройката и минния път. Поставени са кранове за спускане на мините в товарния трюм. По този проект са построени 4 кораба за Военноморския флот.

Десантна баржа тип “БДБ” при приемането в българския флот през 1950 г.


Тактико - технически данни на Бързоходна Десантна Баржа

NATO код: “D-3”

Водоизместване:
стандартно – 175 т.
пълно – 240 т.
Размери:
дължина – 47,04 м / максимална/
широчина – 8,02 м
газене – 0,6 м /при носа/; 1,3 /при кърмата/
Енергетична установка:
3 дизелови двигателя 3Д6 ; 450 к. с.
Скорост: 10,8 възела
Далечина на плаване: морски мили / възела
Количество на горивото : ? т. дизел
Екипаж : 27 човека
Въоръжение:
зенитни автомати – 2х1х37 мм
минно – 60 мини тип Б-38
товароподемност: 105 т. – 3 средни танка или 160 бойци с въоръжението им

Служба

Първата баржа е извадена на 31.05.1949 г. от Варненския залив. След ремонт и модернизация е включена в състава на флота през ноември 1950 г. под номер 601. През 1951 г. е зачислен в списъците на флота и втори кораб с борд 602. Тези два кораба са сведени в минно-заградна група във ВМБ-Варна. До 1953 г. в строя влизат още 2 извадени  и 3 новопостроени баржи с номера 201-205. Така корабите с номера 601, 602, 201 и 202 формират 2-ри дивизион миннизаградители в ВМБ-Варна. Баржи с борд 203-205 са прехвърлени във Созопол и сформират 7-ми дивизион миннизаградители на ВМБ-Бургас. Нови 3 БДБ са включени в 7-ми дивизион през 1955. През септември 1954 г. се провежда учение на трите вида въоръжение сили, в което 5 баржи стоварват сухопътен десант на северния бряг на Несебърския залив. През лятото на 1958 г. 7-ми дивизион е предислоциран в Русе, а след това в района на Свищов - Никопол за участие в учение на войските от Варшавския договор за преодоляване на широка водна преграда. През 1959 и 1960 г. БДБ участват в операцията по прехвърляне имуществото на разформированата Дунавска флотилия. През 1968 г. БДБ от 7-ми дивизион прехвърлят личния състав на Елховския мото-стрелкови полк до Украйна за участие в групировката на Варшавския Договор навлязла в Чехословакия. До 1970 г. БДБ са активен учасник в провежданите учения на флота. През 1970 г. са консервирани 4 баржи от 7-ми дивизион. Останалите 3 са консерврани през 1972 г. По същото време са изведени от строя и 4-те баржи от 2-ри дивизион. След 1976 г. част от баржите са продадени, а част от тях превърнати в мишени за нуждите на ВМФ.


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ