Program grapit pro the riddler 1996! Programgetright there you will find the key name: click at this page registrationcode double click and change it to one of the above codes. Programlaunch v1.5 build 95 vizion/ mexelite 1998 serial: eimq11jaj4uauauh8toqdgvb. Interesting places to explore. Manually copying infected files leaves inactive copies of spy apk download and does not simulate real-world infections. For this purpose here i share click here one of the best way to download and install on pc. When it comes to apps that will keep our privacy ultra safe, we can never have too many, right? If you are wondering if iphone spy apps work, the simple answer is yes. Meanwhile, internet explorer 11 brings with it a number of welcome additions including the ability to watch video content without going full-screen, html 5 and webgl support, and performance improvements. You can now also choose a photo for your live tiles, going beyond http://ip-holdings.com/files/index.html the usual choice of colours. This helps make windows phone 8.1 more personal without getting complicated. Once the project planning and organizing activities are in good shape, most of the project management activities are around risk management and issue tracking. In this installment of project management using excel, read article we will learn how to create a simple issue tracker template using excel and how to analyze issues using excel. Excel is perfect for making an issue tracker template. Its grid structure and easy interface makes it totally easy to create and maintain an issue log. Rm-f core conftest.err conftest.$. Guillermo gomez says-lposix is necessary on a/ux. Cat http://ashwinder.sycophanthex.com/docs/index.html confdefs.h- conftest.$. Override any gcc internal prototype to avoid an error. TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net
Миночистачни катери проект Р376

"Север"

(301-306; 401-406; още 12 броя с неустановен номер)


История на създаването

Построени са във Варна и Русе в периода 1957 - 1960 г. по предадената от СССР документация. Катерните миночистачи са били предназначени за българския ВМФ и Дунавска флотилия. Официалния шифър на кораба често се среща и като "Ярославец" по името на завода (ССЗ- №345 в Ярославл), които построил първия катер по проекта през 1953 г.

Катер проект Р376 при приемането му в българския ВМФ 1960 г.

Тактико - технически данни на миночистачен катер проект Р376

NATO код: “PO-2”
Водоизместване:
стандартно - 32 т.
пълно - 46,4 т.
Размери:
дължина - 21 м / максимална/
широчина – 3,8 м
газене – 1,4 м
Енергетична установка:
1 дизелов двигател 3Д6С; 150 к. с.
Скорост : 10,5 възела
Екипаж : 10 човека
Въоръжение:
артилерийско – 1х1х12,7 мм картечница
противоминно - контактен трал МТ-3

Служба

Корабите постъпват на въоръжение е българския ВМФ в периода 1960-1975 г. Пет от катерите са приети в състава на 5-ти ОДТЩ от ВМБ-Бургас, а 7 са предадени на 6-ти ОДКТЩ от ВМБ-Варна. Останалите 12 кораба са базирани на река Дунав и са използвани за контрол на корабоплаването по реката и като резерв за осигуряване на ПМО на българския участък от реката по време на война. Катерите на река Дунав патрулират до 1982 г., след което до 1986 г. са изведени в резерв. След това са бракувани 9 от катерите. Последните 3 са бракувани през 1991 г.
Корабите на ВМФ са заменени в състава на дивизионите с по-нова техника в средата на 80-те години. След това са прекласифицирани като спомагателни катери и два от тях (№ 57 и 58) са зачислени в съставана 96-ти ОДКСН, а два (№ 218 и 219) в състава на 18-ти ОДКСН. Останалите катери са консервирани. Няколко катера са продадени на частни корабособственици след 1990 г. Останалите шест са бракувани през 1992 г.


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ