app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net
Миночистачни катери проект Р376

"Север"

(301-306; 401-406; още 12 броя с неустановен номер)


История на създаването

Построени са във Варна и Русе в периода 1957 - 1960 г. по предадената от СССР документация. Катерните миночистачи са били предназначени за българския ВМФ и Дунавска флотилия. Официалния шифър на кораба често се среща и като "Ярославец" по името на завода (ССЗ- №345 в Ярославл), които построил първия катер по проекта през 1953 г.

Катер проект Р376 при приемането му в българския ВМФ 1960 г.

Тактико - технически данни на миночистачен катер проект Р376

NATO код: “PO-2”
Водоизместване:
стандартно - 32 т.
пълно - 46,4 т.
Размери:
дължина - 21 м / максимална/
широчина – 3,8 м
газене – 1,4 м
Енергетична установка:
1 дизелов двигател 3Д6С; 150 к. с.
Скорост : 10,5 възела
Екипаж : 10 човека
Въоръжение:
артилерийско – 1х1х12,7 мм картечница
противоминно - контактен трал МТ-3

Служба

Корабите постъпват на въоръжение е българския ВМФ в периода 1960-1975 г. Пет от катерите са приети в състава на 5-ти ОДТЩ от ВМБ-Бургас, а 7 са предадени на 6-ти ОДКТЩ от ВМБ-Варна. Останалите 12 кораба са базирани на река Дунав и са използвани за контрол на корабоплаването по реката и като резерв за осигуряване на ПМО на българския участък от реката по време на война. Катерите на река Дунав патрулират до 1982 г., след което до 1986 г. са изведени в резерв. След това са бракувани 9 от катерите. Последните 3 са бракувани през 1991 г.
Корабите на ВМФ са заменени в състава на дивизионите с по-нова техника в средата на 80-те години. След това са прекласифицирани като спомагателни катери и два от тях (№ 57 и 58) са зачислени в съставана 96-ти ОДКСН, а два (№ 218 и 219) в състава на 18-ти ОДКСН. Останалите катери са консервирани. Няколко катера са продадени на частни корабособственици след 1990 г. Останалите шест са бракувани през 1992 г.


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ