Program grapit pro the riddler 1996! Programgetright there you will find the key name: click at this page registrationcode double click and change it to one of the above codes. Programlaunch v1.5 build 95 vizion/ mexelite 1998 serial: eimq11jaj4uauauh8toqdgvb. Interesting places to explore. Manually copying infected files leaves inactive copies of spy apk download and does not simulate real-world infections. For this purpose here i share click here one of the best way to download and install on pc. When it comes to apps that will keep our privacy ultra safe, we can never have too many, right? If you are wondering if iphone spy apps work, the simple answer is yes. Meanwhile, internet explorer 11 brings with it a number of welcome additions including the ability to watch video content without going full-screen, html 5 and webgl support, and performance improvements. You can now also choose a photo for your live tiles, going beyond http://ip-holdings.com/files/index.html the usual choice of colours. This helps make windows phone 8.1 more personal without getting complicated. Once the project planning and organizing activities are in good shape, most of the project management activities are around risk management and issue tracking. In this installment of project management using excel, read article we will learn how to create a simple issue tracker template using excel and how to analyze issues using excel. Excel is perfect for making an issue tracker template. Its grid structure and easy interface makes it totally easy to create and maintain an issue log. Rm-f core conftest.err conftest.$. Guillermo gomez says-lposix is necessary on a/ux. Cat http://ashwinder.sycophanthex.com/docs/index.html confdefs.h- conftest.$. Override any gcc internal prototype to avoid an error. TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net
Военноморски щандарти и флагове на Княжество България (1908 – 1919 г.)

Третото Българско царство е белязано с възход и национални катастрофи, които намират своето отражение и във флаговете на Военноморския флот. В началото на 20-ти век над корабите се развяват утвърдените военноморски флагове и щандарти. С тях е посрещната новината за обявяването на Независимостта на страната и под тях българските моряци се сражават в Балканските и Първата световна война. След абдикацията на цар Фердинанд І и подписването на Ньойският договор са приети нови флагове. За трети път те са сменени в средата на 30-те години, когато цар Борис ІІІ успява постепенно да възстанови българските армия и флот.

Щандарт и косица на Н. В. Царя

Полето на платнището на щандарта било червено и в средата му бил изобразен обърнат на дясна хералдическа страна изправен златен и коронован лъв. Върху гърдите на лъва бил изобразен испански щит с цветовете на саксонския герб – хоризонтални редуващи се черни и златни ивици, пресечени от дясно на ляво зелена лента, декорирана с четири трилистни детелини. Езикът и ноктите са оцветени в зелено. Полето на платнището било обградено с бордюр от редуващи се триъгълници от четирите страни и са 17 от всяка страна, от които 5 са жълти, 4 са бели, а 8 са черни, получените ромбове в ъглите били черни.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на царския щандарт.

Щандарт и косица на Н. В. царицата

Той повтарял елементите на княжеския щандарт, но лявата хералдическа половина на щандарта била скосена навътре тип „лястовича опашка”. Полето на платнището на щандарта било червено и в средата му бил изобразен обърнат на дясна хералдическа страна изправен златен и коронован лъв. Върху гърдите на лъва бил изобразен испански щит с цветовете на саксонския герб – хоризонтални редуващи се черни и златни ивици, пресечени от дясно на ляво зелена лента, декорирана с четири трилистни детелини. Езикът и ноктите са оцветени в зелено. Полето на платнището било обградено с бордюр от редуващи се триъгълници от трите страни и са 17 от всяка страна, от които 5 са жълти, 4 са бели, а 8 са черни, получените ромбове в ъглите са черни. На скосената страна триъгълниците били 18, от които от които 6 са жълти, 4 са бели, а 8 са черни, получените ромбове в ъглите и триъгълникът в средата били черни.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на щандарта на царицата.

Щандарт и косица на Н. В. Престолонаследника

Флагът представлявал гюйс в средата на който бил разположен умален вариант на княжеския щандарт.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му  към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на щандарта на престолонаследника.

Военноморски флаг на Княжество България

За военноморски флаг на Княжеството бил избран правоъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена), с пришит в горния ляв ъгъл червен квадрат с изобразен на него обърнат към флагщока изправен златен и коронован лъв. Езикът и ноктите са оцветени в зелено.

Знаменце (Гюйс)

Гюйсът представлявал бял квадрат с разположени в него един върху друг червен Георгиевски и зелен Андреевски кръстове.

Известно разминаване има между графичното изображение на гюйса в цитираните в библиографията справочници и снимките на „Надежда” при откриването на Бургаското пристанище. На последните гюйсът представлява правоъгълник, а не квадрат. От друга страна на снимките на ведетите, по време на службата им на река Дунав гюйсът е с квадратна форма.

Косица (Вимпел) на боен кораб

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него зелен Андреевски кръст.

Пряпорец (флаг) и косица на Началника на флота

Флагът на Началника флота бил правоъгълен, с цветовете на националното знаме и пришит в горния ляв ъгъл правоъгълник разделен с три равни обратно подредени ленти с цветовете на националния флаг (червена, зелена и бяла). Последната лента от малкия правоъгълник застъпвала голямата зелена лента.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Началника на флота.

Пряпорец и косица на Военния министър

Флагът на военния министър на Царство България представлявал правоъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена), с пришит в горния ляв ъгъл червен квадрат достигащ до средата на зелената ивица с изобразен на него обърнат към флагщока изправен златен и коронован лъв. Езикът и ноктите били оцветени в зелено. Под червения квадрат бил пришит бял с разположен в него зелен Андреевски кръст.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Военния министър.

Пряпорец и косица на Началник щаба на армията

Флагът на Началника щаба на армията на Царство България представлявал правоъгълник разделен на три равни ленти – бяла, зелена и бяла.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Началник щаба на армията.

Пряпорец и косица на Началника на Трета и Четвърта инспекционни области

Флагът на Началника на Трета и Четвърта инспекционни области на армията на Царство България представлявал правоъгълник разделен на две равни ленти – бяла, и зелена.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Началника на Трета и Четвърта инспекционни области на армията.

Пряпорец на Началник отряда

Флагът представлявал триъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена), с пришит към флагщока червен квадрат, достигащ до средата на бялата и червена ивици, с изобразен на него обърнат към флагщока изправен златен и коронован лъв. Езикът и ноктите били оцветени в зелено.

Пилотски флаг

Пилотският флаг представлявал бял правоъгълник с разположен в средата му правоъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена).


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ