app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net
Военноморски щандарти и флагове на Княжество България (1908 – 1919 г.)

Третото Българско царство е белязано с възход и национални катастрофи, които намират своето отражение и във флаговете на Военноморския флот. В началото на 20-ти век над корабите се развяват утвърдените военноморски флагове и щандарти. С тях е посрещната новината за обявяването на Независимостта на страната и под тях българските моряци се сражават в Балканските и Първата световна война. След абдикацията на цар Фердинанд І и подписването на Ньойският договор са приети нови флагове. За трети път те са сменени в средата на 30-те години, когато цар Борис ІІІ успява постепенно да възстанови българските армия и флот.

Щандарт и косица на Н. В. Царя

Полето на платнището на щандарта било червено и в средата му бил изобразен обърнат на дясна хералдическа страна изправен златен и коронован лъв. Върху гърдите на лъва бил изобразен испански щит с цветовете на саксонския герб – хоризонтални редуващи се черни и златни ивици, пресечени от дясно на ляво зелена лента, декорирана с четири трилистни детелини. Езикът и ноктите са оцветени в зелено. Полето на платнището било обградено с бордюр от редуващи се триъгълници от четирите страни и са 17 от всяка страна, от които 5 са жълти, 4 са бели, а 8 са черни, получените ромбове в ъглите били черни.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на царския щандарт.

Щандарт и косица на Н. В. царицата

Той повтарял елементите на княжеския щандарт, но лявата хералдическа половина на щандарта била скосена навътре тип „лястовича опашка”. Полето на платнището на щандарта било червено и в средата му бил изобразен обърнат на дясна хералдическа страна изправен златен и коронован лъв. Върху гърдите на лъва бил изобразен испански щит с цветовете на саксонския герб – хоризонтални редуващи се черни и златни ивици, пресечени от дясно на ляво зелена лента, декорирана с четири трилистни детелини. Езикът и ноктите са оцветени в зелено. Полето на платнището било обградено с бордюр от редуващи се триъгълници от трите страни и са 17 от всяка страна, от които 5 са жълти, 4 са бели, а 8 са черни, получените ромбове в ъглите са черни. На скосената страна триъгълниците били 18, от които от които 6 са жълти, 4 са бели, а 8 са черни, получените ромбове в ъглите и триъгълникът в средата били черни.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на щандарта на царицата.

Щандарт и косица на Н. В. Престолонаследника

Флагът представлявал гюйс в средата на който бил разположен умален вариант на княжеския щандарт.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му  към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на щандарта на престолонаследника.

Военноморски флаг на Княжество България

За военноморски флаг на Княжеството бил избран правоъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена), с пришит в горния ляв ъгъл червен квадрат с изобразен на него обърнат към флагщока изправен златен и коронован лъв. Езикът и ноктите са оцветени в зелено.

Знаменце (Гюйс)

Гюйсът представлявал бял квадрат с разположени в него един върху друг червен Георгиевски и зелен Андреевски кръстове.

Известно разминаване има между графичното изображение на гюйса в цитираните в библиографията справочници и снимките на „Надежда” при откриването на Бургаското пристанище. На последните гюйсът представлява правоъгълник, а не квадрат. От друга страна на снимките на ведетите, по време на службата им на река Дунав гюйсът е с квадратна форма.

Косица (Вимпел) на боен кораб

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него зелен Андреевски кръст.

Пряпорец (флаг) и косица на Началника на флота

Флагът на Началника флота бил правоъгълен, с цветовете на националното знаме и пришит в горния ляв ъгъл правоъгълник разделен с три равни обратно подредени ленти с цветовете на националния флаг (червена, зелена и бяла). Последната лента от малкия правоъгълник застъпвала голямата зелена лента.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Началника на флота.

Пряпорец и косица на Военния министър

Флагът на военния министър на Царство България представлявал правоъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена), с пришит в горния ляв ъгъл червен квадрат достигащ до средата на зелената ивица с изобразен на него обърнат към флагщока изправен златен и коронован лъв. Езикът и ноктите били оцветени в зелено. Под червения квадрат бил пришит бял с разположен в него зелен Андреевски кръст.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Военния министър.

Пряпорец и косица на Началник щаба на армията

Флагът на Началника щаба на армията на Царство България представлявал правоъгълник разделен на три равни ленти – бяла, зелена и бяла.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Началник щаба на армията.

Пряпорец и косица на Началника на Трета и Четвърта инспекционни области

Флагът на Началника на Трета и Четвърта инспекционни области на армията на Царство България представлявал правоъгълник разделен на две равни ленти – бяла, и зелена.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него флаг на Началника на Трета и Четвърта инспекционни области на армията.

Пряпорец на Началник отряда

Флагът представлявал триъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена), с пришит към флагщока червен квадрат, достигащ до средата на бялата и червена ивици, с изобразен на него обърнат към флагщока изправен златен и коронован лъв. Езикът и ноктите били оцветени в зелено.

Пилотски флаг

Пилотският флаг представлявал бял правоъгълник с разположен в средата му правоъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена).


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ