app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net
Военноморски щандарти и флагове на Княжество България (1937 – 1944 г.)

През 1937 г. са отменени военните ограничения на Ньойския договор. Това дава начало на възраждането на военноморския флот, заедно с което на 09.01.1937 г. са утвърдени новите царски щандарти, служебни и командирски флагове, военноморския флаг, гюйса и косицата. На 19 декември 1937 г. цар Борис ІІІ тържествено връчва новите знамена на флота във Варна.

Щандарт и косица на Н. В. Царя

Полето на платнището на щандарта било червено и в средата му бил изобразен обърнат на дясна хералдическа страна изправен златен и коронован лъв, който за пръв път е описан конкретно в царския указ. Езикът и ноктите са оцветени в зелено. Полето на платнището било обградено с бордюр от редуващи се триъгълници от четирите страни на брой 19 от всяка страна, от които 10 са бели, 5 са зелени, а 4 са червени, получените ромбове в ъглите са червени.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на царския щандарт.

Щандарт и косица на Н. В. царицата

През 1937 г. щандартът на царицата отново е променен, заедно с царският, като го повтаря с изключение на скосената навътре лява страна.

Косицата представлявал жълт триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края му  към флагщока бил пришит трапец на който се разполагал умален вариант на щандарта на царицата.

Щандарт и косица на Н. В. Престолонаследника

През 1937 г. са приети нови варианти на щандарта и косицата. Не е запазено графично изображение на новите флагове, но се предполага, че те са повтаряли схемата на предишните, като промяната е касаела единствено елемента на царския щандарт.

Военноморско знаме

Военноморският флаг на Царство България представлявал правоъгълник с цветовете на националното знаме (три равни ленти – бяла, зелена и червена), с пришит в горния ляв ъгъл червен квадрат достигащ до средата на зелената ивица с изобразен на него обърнат към флагщока изправен златен и коронован лъв. Езикът и ноктите били оцветени в зелено. Лъвът повтарял описания в публикуваното в Държавен вестник бр. 50 на 22.04.1927 г. графично изображение и описание на новия герб на Царство България.

Знаменце (гюйс)

Гюйсът представлявал бял квадрат с разположени в него един върху друг червен Георгиевски и зелен Андреевски кръстове.

Косица (вимпел)

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него зелен Андреевски кръст.

Пряпорец и косица на Военния министър

 

През 1937 г. били възстановени старият пряпорец и косица, който се използвали до 1919 г.

Пряпорец и косица на Командира на флота

След създаването на Черноморския флот в състава на Морските войски е утвърден и флаг на Командира на флота. Вероятно същия флаг е използван и от командира на Беломорския флот след създаването му през 1941 г.

Пряпорецът на Командира на флота представлявал бял правоъгълник ограден с червен бордюр и разположена в средата зелена котва.

Косицата на Командира на флота представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположени в него пряпорец на Командира на флота.

Пряпорец и косица на Командира на Дунавската флотилия

След създаването на Дунавската флотилия в състава на Морските войски е утвърден и флаг на Командира на флотилията. Той представлявал бял правоъгълник червена лента в долния край равна на 1/4 от ширината му и разположена в средата зелена котва.

Косицата на Командира на флота представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположени в него пряпорец на Командира на флотилията.

Пряпорец на командира на дивизията (от 1937 до 1939 г.)

От 1937 до 1939 г. е сформирана Морската дивизия с база във Варна. Пряпорецът на Командира на дивизията представлявал бял квадрат с разположен в средата зелен Георгиевски кръст и червена котва в горния ляв ъгъл.

Пряпорец и косица на командира на флотилия или дивизион (след 1939 г.)

Пряпорецът на Командира на флота представлявал бял правоъгълник с разположен в него червен Андреевски кръст и поставена върху последния зелена котва.

Косицата на Командира на флтилия или дивизион представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположени в него пряпорец на Командира на флотилия или дивизион.

Пряпорец на Началник на отряд кораби

Пряпорецът на Началника на отряда кораби представлявал бял триъгълник с пресечени и разположени една над друга отляво на дясно червена и зелена ленти.

Адмиралски пряпорец и косица

Адмиралският флаг представлявал бял квадрат с разположен в него зелен Георгиевски кръст и три червени котви в горния и долен ляв и горния десен квадрати.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него адмиралски флаг.

Вице-адмиралски пряпорец и косица

Вице-адмиралският флаг представлявал бял квадрат с разположен в него зелен Георгиевски кръст и две червени котви в горния и долен ляв квадрати.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него вице-адмиралски флаг.

Контра-адмиралски пряпорец и косица

Контра-адмиралският флаг представлявал бял квадрат с разположен в него зелен Георгиевски кръст и червена котва в горния ляв квадрат.

Вимпелът представлявал бял триъгълник, завършващ с изрязан навътре ъгъл тип „лястовича опашка”. В края към флагщока бил пришит бял трапец с разположен в него контра-адмиралски флаг.

Пилотски флаг

Пилотският флаг представлявал бял правоъгълник с разположен в средата национален флаг, като бялата лента се сливала с основния цвят на платнището.


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ