app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net

1940-1944 г.

Морски войски-София

*Черноморски флот - Варна

-          Подвижна отбрана

= Торпедна флотилия

~ 1-ви полудивизион миноносци

Миноносец “Дръзки”

Миноносец “Смели”

Миноносец “Храбри”

Миноносец “Строги”

~ 2-ри полудивизион торпедни катери 4

Торпеден катер “№1”

Торпеден катер “№2”

Торпеден катер “№3”

Торпеден катер “№4”

Торпеден катер “№5”

Торпеден катер “№6”

Торпеден катер “№7”

= Минна флотилия

~ Дивизион минни заградители

Минен заградител 614 “Свищов”5

Минен заградител № 615 “Дунав”5

~ 1-ви миночистачен дивизион

Миночистачен катер “Лилия”

Миночистачен катер “Вяра”

Миночистачен катер “Балик”

Миночистачен катер “Добротич”

Миночистачен катер  „Момчил”

Миночистачен катер “Емона”

Миночистачен катер “Калацерка”

Миночистачен катер “Несебър”

~ 2-ри миночистачен дивизион

№ 1 Миночистачен катер тип “МЧК”8

№ 2 Миночистачен катер тип “МЧК” 8

№ 3 Миночистачен катер тип “МЧК” 8

№ 4 Миночистачен катер тип “МЧК” 8

№ 5 Миночистачен катер тип “МЧК” 8

№ 6 Миночистачен катер тип “МЧК” 8

Спомагателен миночистач “Цар Борис”

Спомагателен миночистач “Устрем”

= Патрулен полудивизион

Шасьор “Беломорец”

Шасьор “Черноморец”

= Бомбено отделение

-          Неподвижна отбрана

= Минна дружина

= Крайбрежна гражична дружина

= Специална рота

~ телефонен взвод

~ радиотелеграфен взвод

~прожекторен взвод

-          Брегова артилерия

= Артилерийски полк – Варна

= Артилерийски полк - Бургас

-          Интендантство - Варна

*Дунавска флотилия - Русе1

-          Полудивизион патрулни кораби

Ведета “Капитан-лейтенант Минков”

Ведета “Взрив”

-          Минен полудивизион

Спомагателен миночистач “Васил Левски”

Спомагателен миночистач “Кирил Попов”

Спомагателен миночистач “Искър”

Миночистачен катер “Мотор I”9

Миночистачен катер “Мотор II”9

Моторна лодка “Летящата нимфа”10

- Артилерийски полк – Русе

- Ремонтна част

 

* Беломорска флотилия – Кавала 2

-          Минен полудивизион7

Миночистачен катер “Марица”

Миночистачен катер “Места”

Миночистачен катер “Струма”

Миночистачен катер “Вардар”

-          Пристанищна служба – Кавала

Моторен ветроход “Свобода”

Моторен ветроход “Козлодуй”

9 моторни лодки

-          Пристанищна служба – Дедеагач

7 моторни лодки

-          Брегова артилерия

= Артилерийски полк – Кавала

= Артилерийски полк – Дедеагач

-          Дружина морска пехота – Кавала

* Охридска морска патрулна група – Охрид 3

Патрулен кораб №112

Патрулен кораб № 213

Моторна лодка “Мис-Х”14

Щурмови понтон15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Морско училище - Варна

Шхуна “Асен” II

Катер “Калиакра”

Учебан кораб “Камчия”

Яхта “Стрела”6

 

* Морска авиация - Варна

2 Не-42 “Патица”

2 Не-60 “Тюлен”

12 Ar-196 “Акула”11

 

* Кораби предадени от Германия, като компенсация16

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F575C2

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F571C2M

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F851D

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F852D

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F900D

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F902DM

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F903DM

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F904DM

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F905DM

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" F906DM

Десантна баржа тип "Marinefährprahm" 907DM

Спасителен катер FL.B404

Спасителен катер FL.B426

Спасителен катер FL.B584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – По-късно преименувана на Дунавски флот

2 – Сформирана през 1942 г.

3 – Сформирана на 19.05.1944 г.

4 – Първите три катера са тип “S-2” на фирмата “Люрсен” и пристигат в България през 1939-41 г. Останалите кораби са холандски катери построени по лиценз на фирмата “British Power Boat”  и пристигат в периода 1941-43 г.

5 – Прехвърлени от Дунав през 1941 г.

6 – Бракувана в края на 1941 г.

7 – Сформиран е в края на 1943 г. след предаването на флота на четирите МЧК тип “Марица”

8 – Катерите са построени в периода 1941-1944 г. От пожар на борда загива МЧК № 1.

9 – Закупен от австрийското корабоплавателно дружество през 1942 г.

10 – Подарена на флота от русенския яхт-клуб 1942 г.

11 – Доставени през 1942 г. Останалите самолети са използвани като учебни.

12 – Бивш югославски стражеви катер “Страж”

13 – Бивш югославски стражеви катер “Граничар”

14 – Прехвърлена от Русе, зачислена към 2/11 граничен участък

15 – Бивш югославски моторен понтон, зачислен към 55-и пехотен полк

16 – Предадени от немското командване в края на август 1944 г., в края на септември конфискувани като трофеи от Съветското Командване и зачислени в състава на съветския Черноморски флот

"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ