app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net

1959-1980 г.
Военноморски сили

*Командир - Варна
* Щаб
* Политически отдел
* 8 ОДПЛ (Отделен дивизион подводни лодки) - Варна
№41 “Слава” (1)
№42 “Победа” (1)
* 9 ОДТКА (Отделен Дивизион Торпедни Катери) – Варна (2).
Торпеден катер “№911” проект 123К
Торпеден катер “№912” проект 123К
Торпеден катер “№913” проект 123К
Торпеден катер “№914” проект 123К
Торпеден катер “№915” проект 123К
Торпеден катер “№916” проект 123К
Торпеден катер “№921” проект 123К
Торпеден катер “№922” проект 123К
Торпеден катер “№923” проект 123К
Торпеден катер “№924” проект 123К
Торпеден катер “№925” проект 123К
Торпеден катер “№926” проект 123К
* 10 БрРиТКА (Бригада Ракетни и Торпедни Катери) – Созопол (3)
- 10-ти ОДРКА (Отделен Дивизион Ракетни Катери)- Созопол
Ракетен катер №20 проект 205 (4)
Ракетен катер №21 проект 205 (5)
Ракетен катер №22 проект 205 (5)
Ракетен катер №23 проект 205ЭР (5)
- 11-ти ОДТКА (Отделен Дивизион Торпедни Катери)- Созопол
Торпеден катер №24 проект 206 (6)
Торпеден катер №25 проект 206 (7)
Торпеден катер №26 проект 206 (7)
Торпеден катер №27 проект 206 (7)
Торпеден катер №28 проект 206 (7)
Торпеден катер №29 проект 206 (6)
* 11 ДПЛК (Дивизия ПротивоЛодъчни Кораби) – Варна (8)
- 1 ОДСКР (Отделен Дивизион Стражеви Кораби)
СКР №31 “Дръзки” проект 50
СКР №32 “Смели” проект 50
МПК № 33 проект 204 (9)
МПК № 34 проект 204 (10)
МПК № 35 проект 204 (10)
- 2 ОДМЗ (Отделен Дивизион Минни заградители) разформирован през 1972 г.
601 Десантна баржа тип “БДБ”
602 Десантна баржа тип “БДБ”
201 Десантна баржа тип “БДБ”
202 Десантна баржа тип “БДБ”
- 18 ОДКСН (Отделен Дивизион Кораби със Специално Назначение) – Варна
Щабен катер “Люрсен”
Моторен катер №218 проект Р376 (11)
Моторен катер №219 проект Р376 (11)
Спасителен буксир №115 “Юпитер” (12)
- Хидрографски район
1 катер проект Р376
1 катер проект 216
* 12 ДМТ (Минно-Трална Дивизия) – Созопол (13)
- 3 ОДТЩ (Отделен Дивизион Тралщици) – Варна
3 БТЩ
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
- 5 ОДКТЩ (Отделен Дивизион Катерни Тралщици) – Атия (15)
БТЩ проект 254
БТЩ проект 254
РТЩ проектк 255К (16)
РТЩ проектк 255К (16)
РТЩ проектк 255К (16)
РТЩ проектк 255К (16)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
РТЩ тип Р376 (14)
БТЩ №401 проект 1258Э (17)
БТЩ №402 проект 1258Э (18)
БТЩ №403 проект 1258Э (19)
БТЩ №68 проект 1258Э (20)
- 4 ДМПК (Дивизион Малки Противолодъчни Кораби)– Созопол (21)
БО №17 проект 122бис (22)
БО №18 проект 122бис (22)
МПК №31 проект 201М (33)
МПК №32 проект 201М  (34)
МПК №33 проект 201М (35)
МПК №34 проект 201М (36)
МПК №35 проект 201М (37)
МПК №36 проект 201М (38)
- 7 ОДЗМ (Отделен Дивизион Минни Заградители) – Атия (32)
Десантна баржа №203 тип “БДБ” (23)
Десантна баржа №204 тип “БДБ” (23)
Десантна баржа №205 тип “БДБ” (23)
Десантна баржа №? тип “БДБ” (23)
Десантна баржа №? тип “БДБ” (24)
Десантна баржа №? тип “БДБ” (24)
Десантна баржа №252 проект 106К
Десантна баржа №253 проект 106К
Десантна баржа №254 проект 106К
Десантна баржа №255 проект 106К
Десантна баржа №256 проект 106К
Десантна баржа №257 проект 106К
Десантна баржа №258 проект 106К
Десантна баржа №610 проект 106К
Десантна баржа №611 проект 106К
Десантна баржа №612 проект 106К
14 броя Десантна баржа проект 106К (25)
- 96 ОДКСН (Отделен Дивизион Кораби със Специално Назначение) - Атия
Щабен катер “Люрсен”
Противопожарен кораб
Самоходна баржа за размагнитване
Водолазен катер
Щитова станция
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер проект 501 (26)
Моторен катер №57 проект Р376 “Наско Боев” (27)
Моторен катер №58 проект Р376 “Дръзки” (27)
- Хидрографска служба (28)
Хидрографски катер проект 501 (26)
- ВП (Военно Пристанище) – Бургас
* ОЕВ (Отделна Ескадрила Вертолети) – летище “Чайка”; Варна
4 вертолета тип “Ми-4”
6 вертолета тип “Mи-4М”
* Отдел Ракетни Войски и Артилерия - Варна
- 1 БрАП (Брегови Артилерийски Полк) - Варна
130 мм Учебна Бат.
Три 130 мм Бат. - консервирани
- 2 БрАП (Брегови Артилерийски Полк) - Бургас
130 мм Учебна Бат. на механична тяха
Три 130 мм Бат. - консервирани
- ДнРА (Дивизион Реактивна Артилерия) – Варна (29)
Брегови ракетен комплекс “Сопка”
* МТО (Материално-Техническо Осигуряване) –Варна (30)
* ББ – Созопол
* ББ – Балчик
* Висше Народно Военноморско Училище “Никола Вапцаров” - Варна

Дунавска флотилия - Русе (31)
* Командир
*Щаб
- Плаваща база
- Политически отдел
- Дивизион Бронекатери
9 бронекатера проект 1124
1 бронекатер проект 1125
- Дивизион миночистачи и вехопоставячи
4 катера миночистачи
4 катера вехопоставячи
- Отряд спомагателни катери
4 стражеви катера
- Противоминно наблюдение и свръзки
- Хидрографски отдел
- База Лом
- База Видин

 

1- Заменена през 1972 с подводница проект 633
2 – Разформирован през 1970 г.
3 - Сформирана със заповед №0083/1970
4 - Получен през 1977 г.
5 - Получен през 1971 г.
6 - Получен през 1978 г.
7 - Получен през 1970 г.
8 - Създадена през 1962 г. до тогава ВМБ-Варна
9 – Получен през 1968 г.
10 - Получен през 1975 г.
11 - Бивш РТЩ, зачислен в състава на дивизиона в средата на 80-те г.
12 - Във флота от 1964 г. до 2004 г.
13 - Създадена през 1962 г., след 1972 г. базирана в Атия, до тогава ВМБ “Бургас”
14 - В състава на дивизиона от 1967 г. до 1985 г.
15 - След 1972 г. - 5 ОДТЩ (Отделен Дивизион Тралщици)
16 - Изведени от състава на флота 1967 г.
17 - В състава на дивизиона от 10.1973, през 1983 предаден на 3-ти ОДТЩ, върнат през 1988 г. с №67
18 - В състава на дивизиона от 10.1973, през 1983 г. с нов №65
19 - В състава на дивизиона от 10.1973 през 1988 г. с нов №66
20 - Получен през 1988 г.
21 - От 1972 г. базиран в Атия, а през 1981 г. преименуван в 4 ОДПЛК (Отделен Дивизион Противолодъчни Кораби)
22 - В състава на дивизиона до 1963 г. когато е предаден на 1 ОДСКР
23 – Консервиран през 1970 г.
24 - Консервиран през 1972 г.
25 - Предадени на БМФ
26 - Бивш РТЩ, зачислен в състава на дивизиона след 1973 г.
27 - Бивш РТЩ, зачислен в състава на дивизиона на 12.07.1980 г.
28 - От 1972 г. преименувана на Хидрографски район
29 - Създаден през 1962 г.
30 - След 1963 г. отново преименуван на Тил
31 - Разформирована през 1960 г.           
32 - От 1976 г. преименуван на 7 ОДДК (Отделен Дивизион Десантни Кораби)
33 - Получен  на 02.06.1963 г., бракуван на 26.09.1981 г. от средата на 70-те с номер 41
34 - Получен  на 02.06.1963 г., бракуван на 26.09.1981 г. средата на 70-те с номер 42
35 - Получен на 09.1963 г., бракуван на 26.09.1981 г. средата на 70-те с номер 43
36 - Получен на 09.1963 г., консервиран на 26.09.1981 г. средата на 70-те с номер 44
37 - Получен 09.1963 г., консервиран на 26.09.1981 г. средата на 70-те с номер 45
38 - Получен 09.1963 г., консервиран на 26.09.1981 г. средата на 70-те с номер 46


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ