app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Aueaa?neeyo oeio

www.boinaslava.net

Библиография:

Анатолий Прокопиев, "Беломорската част на Българския флот през Първата световна война", “Военноисторически сборник”, бр.4. 2004.
Анатолий Прокопиев, "Противодесантната отбрана на Беломорското крайбрежие от Българската армия през 1941-1943 г." “Военноисторически сборник”, бр.3. 2005.
Атанас Панайотов, "Българска морска патрулна група на Охридското езеро (1943–1944 г.)", “Военноисторически сборник”, бр.1. 2004.
Атанас Панайотов, "Флотът,радио Варна и първата война в ефира", “Военноисторически сборник”, бр.3. 2004.
Атанас Панайотов, "Кораби от САЩ на въоръжение в българският флот 1921-1958 г." бр.4. 2005.
Д-р Бабаджов Любомир, Андрей Димитриев; „Първи корабен дневник на български мореплавател (Капитан 1 -ви ранг Станчо Димитриев)” Еър Груп 2000; 2004
Войников Иван, "ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ СИМВОЛИ (книга за българския герб, химн и знаме). 2005
Вълкан Вълканов, "Морска история на България", Албатрос, 2000
Дерменджиев, Х. Първите владетелски щандарти на князете Александър І и Фердинанд І. - Военно-исторически сборник, 2009, 1, 55-62.
Дерменджиев, Х. Първите владетелски щандарти на князете Александър І и Фердинанд І. - Военно-исторически сборник, 2009, 2-3, 66-73.
Иванов, И. Български бойни знамена и флагове. София: Св. Георги Победоносец, 1998.
Илия Тодоров, „Българските кораби”, 1981
Илия Тодоров; „Българските военни кораби - 1879 - 2002г.” Еър Груп 2000; 2003 г.
Йотов, Йото, „Военният флот на България в годините на Студената война (1947-1990 г.)”, София, ЛИК
Константин Площаков, "В подводницата",Еър Груп 2000, 2001
Мариана Кръстева, "Капитан I ранг Пол Пишон – между държавните интереси, княжеското благоволение и личната кариера" “Военноисторически сборник”, бр.2. 2005
Кирил Минков (Интервю) "Морской сборник", книжка № 1 от 1913 г. (стр. 145 - 148)
Рауф-бей (Интервю) "Munchner Neunste Nachrichten" бр. 695/24.11.1912 г.
Руси Лудогоров, “Спомени за дейностьта на флота и гарнизона на Варненския укрепенъ пунктъ презъ войната 1912/13 г.” Военноисторически сборник, I/5-6 (1928), стр. 5-57
Чони Чонев, "Корабите" Т.5, Литера Прима, 1997
"Български герой (войната 1912-1913 год. въ илюстрации съ текстъ)" Сливенъ - Дружествена печатница "Трудъ", 1914 год.
„История на Сръбско-Българската война”, София, 1925 г.
Войната между България и Турция 1912-1913 год. томъ III - Сражението при Люлебургасъ - Бунаръ-Хисаръ" Министерство на войната, Щабъ на армията - Военно историческа комисия; София, Държавна печатница, 1931
"Войната между България и Турция 1912-1913 год. - Томъ V - Операциитъ около Одринската крепостъ" Щабъ на Армията - Военно-историческа комисия, София, Държавна печатница, 1933
Афонин Н. Н., Яровой И. И. „Миноноски руского флота” Гангут 2002
Белов, М. Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской Империи и Иностранных Государств. Издание Главнаго Гидрографическаго Управления, С. Петербург, 1898.
Белов, М. Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской Империи и Иностранных Государств. Издание Главнаго Гидрографическаго Управления, С. Петербург, 1904.
Богословский, П.А. Альбом штандартов и флагов Иностранных Государств. Издание Главнаго Гидрографическаго Управления, С. Петербург, 1912.
Х.В.Вильсона, Северянин "Балканская война 1912—1913 годов на море" ЛеКо 2005
Кузин В. П., Никольский В. И. „Военно морской флот СССР 1945-1991 г.” СПб 1996 г.
„История отечественного судостроения” т. 5 „Судостроение” СПб 1996 г.
Bernd Langensiepen and Ahmet Gu?leryu?z "Ottoman Steam Navy 1828-1923" Conway Maritime P. London 1995
Conway's "All The World's Fighting Ships 1860-1905"
Conway's "All The World's Fighting Ships 1906-1921"
Conway's "All the World's Fighting Ships 1922-1946"
Conway's "All the World's Fighting Ships 1947-1995"
Flaggenbuch. Bearbeitet und herausgegeben vom Oberkommando der Kriegsmarine. Abgesclossen am 1. December 1939 Druck und Verlag der Reichsdruckerei. Berlin
Jane's "Fighting Ships" 1937

Интернет ресурси:

Неофициална страница на българските ВМС - http://bgnavy.bol.bg/
Страница на фрегата 11 „Смели” - http://smeli.to.md/index-1.html
Страница на фрегатата 41 „Дръзки” - http://drazki.hit.bg/
Страница на ВМБ „Бургас” под. 32890 - http://navalbaseofbourgas.hit.bg/
Страница на ВМБ „Бургас” - http://vmb-bourgas.hit.bg/
Атаката на торпедоносеца "Дръзки" срещу турския крайцер "Хамидие" през Балканската война - http://varna.info.bg/1912.htm
В. „Българска армия” - http://bgarmy.eamci.bg/
Личен сайт на Георги Благоев - http://georgiblagoev.hit.bg/
Сайт на Българското Хералдическо и Вексилоложко Общество - http://heraldika-bg.org/
Форум „Бойна слава” – http://forum.boinaslava.net/
Форум „Клуб Океан” - http://airgroup2000.com/forum/index.php?f=179
Личен сайт на Александр Розин - http://alerozin.narod.ru/
Форум „Balancer`а” - http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=25


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ