app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Втора Световна Война - Кораби - Япония

www.boinaslava.net
Хидроавиотранспорт тип "Ноторо"

История на проекта

"Ноторо" бил заложен на стапелите на Арсенала в Куре, а "Цуруми" в Осака, като част от голяма серия ескадрени танкери, които трябвало да осигурят доставките от нефт за Обединения флот по линията САЩ-Япония. Също така те трябвало да могат да осигурят зареждането в открито море на корабите от флота. Вместимостта на танкерите от типа "Ноторо" била 8 000 БРТ.

  Заложен Спуснат на вода Влязъл в строя
"Ноторо" 24.11.1919 03.05.1920 10.08.1920
"Цуруми" 1921 29.09.1921 14.03.1922

 

 

През 1924 г. било решено корабите да бъде превърнати в хидроавиотранспорти. Причина за това бил от една страна натрупания опит от използването на морската авиация, а от друга - наложените върху Япония ограничения на Вашингтонската морска конференция. Корабите били преустроени така, че бързо да могат да се превърнат в танкери при нужда. На бака и кърмата настелели дървени палуби, върху които били поставени самолетите. Добавени били и четири товарни стрели за обслужване на авиогрупата. Въоръжението включвало по две 120 и 76 мм оръдия. Енергетичната установка останала непроменена. Няма данни за типа на самолетите от авиогрупата.

"Ноторо" след преоборудването му в хидроавиотранспорт

 

 

Тактико-Технически Данни на хидроавиотранспорт тип "Ноторо"
Водоизместване-стандартно, т 14 050
Водоизместване-пълно, т 15 400
Дължина, м 138,9
Ширина, м 17,68
Газене (средно), м 8,08
Енергетична установка
Котли

Мощност, к.с.

4 котела Канпон, 2 парни машини
5 850
Скорост, възела 12 въз.
Далечина на плаване, мили Няма данни
Количество на горивото, т Няма данни
Въоръжение, мм
Универсална артилерия
Зенитна артилерия

2x1х120/45 мм
2x1х76/40 мм
Авиогрупа 10 самолета
Екипаж 155

Служба
"Ноторо"

Корабът взема участие в Японско-Китайската война от 1937 г. Към началото на Втората световна война корабът нямал никаква стойност като бойна единица и през 1942 г. отново е превърнат в танкер. Повреждан е многократно от американските подводници - на 09.01.1943 г. от подводницата "Гар", на 20.09.1943 г. от подводницата "Хедок" и на 29.06.1944 г. от подводницата "Флайшер" близо до Сингапур. По време на ремонта в Сингапур отново е повреден от американската авиация. След това е използван като плаващ горивен склад. След края на войната е предаден на английските войски. Нарязан е за скрап през 1947 г.

"Цуруми"
Корабът е превърнат в хидроавиотранспорт през 1924 г. заедно с "Ноторо". Отново е реконструиран като танкер през 1931 г. Не е известно да участвал в бойни действия. Потопен е на 05.08.1942 г. от американската подводница "Серо" юго-западно от залива Давао.


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ