app android per spiare iphone here como localizar movil orange continue reading descargar whatsapp spy rar TEST
Втора Световна Война - Кораби - Япония

www.boinaslava.net
Тежки крайцери тип "Такао"
/ "Такао", "Атаго", "Майя", "Текай" /

История на създаването

През м. март 1927 г. японското правителство одобрява новата корабостроителна програма, която е част от отговорът им на заложените през 1924 г. американски тежки крайцери, и включва четири тежки крайцера от 10 000 тона. До тогава плановете за тези кораби периодично са отхвърляни от правителството. Заложени като крайцери от типа "Миоко", корабите се отличават от прототипа, тъй като са променени изискванията на ГМЩ от 1925г. новите кораби трябва да са въоръжени с 203 мм оръдия, годни да водят зенитен огън, торпедните апарати трябв да са разположени на горната палуба и е необходимо да се усили бронирането на погребите. Някои от тези изсквания залягат като план за подобрения в проекта на крайцерите "Миоко" възоснова на опита на британските "Кент", докато други, например разполагането на два катапулта, са резултат от развитието на американските тежки крайцери. Заложени са 4 кораба, които са наречени на планини, а "Текай" на едноименния вулкан. Корпусите са заложени съответно: "Такао" - на 28 април '27г. на стапелите на Yokosuka Dky; "Атаго" - на 28 април '27г. на стапелите на Kure Dky; "Майя" на 04 декември '28 г. на стапелите на Kawasaki - Kobe; "Текай" на 26 март '28 г. на стапелите на Mitsubishi. Спуснати са на вода съотвено на 12.05; 16.06; 08.11.1930 г. и 05.04.1931 г. Завършени са между март и юни 1932 г. "Майя" е заложена по-късно защото фирмата фалира и се налага флотът да гарантира пред кредиторите, за да бъде завършен корабът.

Конструкцията на корпуса в основата си е същата като на крайцерите "Миоко", но при "Такао" е използувана НТ стомана, вместо Ducol при прототипа. Използувана е елктросварка за конструкциите над палубата и широко са използувни олекотени сплави за икономия на тегло. Свръхтеглото, което се натрупва при проектирането и дорабоката на крайцерите "Миоко" не е отчетена и това създава някои проблеми по-нататък. Заложени като кораби с водоизместване от 10 000 т, на практика те се получават 11 580 тонни. Корабите се отличават и с намалено удължение в сравнение с предните серии. Схемата на брониране е подобна на предишната серия кораби, но има някои съществени разлики. Броневият пояс на новия проект е с намалена дължина, но бронирането на погребите е увеличено и бойния пост е брониран. Погребите на главния калибър са защитени от краищата на броневия пояс. Последният е съставна част от конструкцията на корпуса, което е в съответствие с тогавашните норми на конструиране възприети в Япония. Дебелината на пояса е 127 мм в горната му част, като долната му част намалява от 76 мм до 38 мм. Хоризонталната защита е 25 мм, а над погребите достига 47 мм. За първи път е брониан и бойния пост на кораба. Челната страна на кулите от главния калибър е бронирана с 25 мм броня. Теглото на бронята достига до 2368 т или 16.8 % от водоизместването.

Корабите са въоръжени с 10 203 мм/50cal 3 Nendo Shiki 2Go оръдия. Ъгълът им на възвишение е 70° на първите три кораба. При завършването на "Майя" вече са забелязани недостатъците на големия ъгъл на възвишение и последния кораб от серията е оборудван с кули, чиито ъгъл на възвишение е намален до 55°. Спомагателната артилерия е намалена до 4 118 мм, като се е предполагало, че ПВО отбраната ще се възлага основно на оръдията от главния калибър. Отчетен е недостатъчният брой зенитни автомати на крайцерите от предишните серии и на крайцерите "Такао" са поставени 2 40 мм оръдия на фирмата Викерс, които да усилят 2-та 7.7 мм зенитни автомата. Торпедното въоръжение е традиционно силно. То включва 4 тритръбни 610 мм торпедни апарата в първоначалния проект, но те са заменени с двутръбни, за да се намали водоизместването и да се подобри устойчивостта. За разлика от "Миоко" торпедните тръби са разположени на горната палуба и са частично разположени извън копуса. Намаленият брой тръби се компенсира от системата за бързо презареждане на торпедните апарати. Има и 16 резервни торпеда. На кърмата са разположени 2 катапулта и има хангар за 3 разузнавателни хидросамолета.

Енергитичната установка е същата като на "Миоко", но е увеличена мощността й.

Крайцерите тип "Такао" при спускането им на вода през 1932 г.

Модернизации

В резултат на "Инцидента в 4-ти флот", през 1936 г. всички кораби от серията преминават програма за усилване на корпусите и част от тежкото оборудване на надстройките е свалено, за да се увеличи устойчивостта. 4о мм оръдия са заменени с два четиристволни 13.2 мм зенитни автомата. Според разчетите от 1937/1938 г. корабите от типа "Такао" трябва да преминат модернизация през 1941 г. Корабостроителниците, обаче работят по-бавно от разчетите. Поради това до началото на войната само "Такао" и "Атаго" са модернизирани. Тогава е модернизирана системата за управление на огъня и е усилена зенитната артилерия. Добавени са 4 двустволни 25 мм оръдия и четиристволните 13.2 мм автомата са заменени с два двустволни 13 мм. От своя страна, последните са заменени от два двустволни 25 мм през еснта на '41 г. Торпедното въоръжение е увеличено до 4 четириртръбни апарата с нови системи за бързо зареждане и управление на огъня. Добавени са новите по-тежки катапултии е планирано корабите да носят 1 E13A1 и 2 F1M2. На практика самолетния парк на крайцерите доста варира. Променени са надстройката и формарса, за да се намали тежестта им. Увеличен е размерът на булите, за да се увеличи устойчивостта. На "Майя" и "Текай" са направени някои подобрения през пролетта на '41 г. Торпедните апарати са пригодени за новите 610 мм кислородни торпеда, т. нар. "Дългите копия", заменени са 13.2 мм автомати с 2 двустволни 25 мм оръдия и са добавени 2 двустволни 13 м автомата.

В началото на '42 г. на "Такао" и "Атаго" 118 мм оръдия са заменени от 127 универсални оръдия в кули. При техните систършипове е заменена двойката 13.2 мм автомата с 2 двустволни 25 мм оръдия, довеждайки бройката им до 6 и са добавени 2 нови двустволни 13 мм автомата. През юли-август 1943 г. броят на леката ПВО артилерия на "Такао" и "Атаго" е доведена до 2 тристволни и 6 двустволни 25 мм оръдия, като още две двустволни са добавени през август-септември 1943 г. Тогава е поставен и радара на двата кораба. Между ноември '43 г. и следващия януари на "Такао" и "Атаго" са поставени още по 8 едностволни 25 мм оръдия, довеждайки общия им брой до 26 ( 2х3; 6х2; 8х1 ). На "Текай" са поставени 10 едностволни 25 мм оръдия през юли 1944 г. на Трук, довеждайки и неговите оръдия до 26 ( 8х2; 10х1 ). "Майя" е превърната в крайцер за ПВО между 05.12.1943 г. и 09.04.1944 г., докато се ремонтира след получените в боевете повреди. Свалени са кула № 3 от главния калибър, всички 118 мм, две 25 мм оръдия и торпедните апарати. Хангарът е демонтиран и е променена надстройката. така въоръжението става 8 ( 4х2 ) 203 мм, 12 ( 6х2) 127 мм открити оръдия и 35 ( 13х2; 9х1 ) 25 мм оръдия и 36 еднстволни открити 13 мм зенитни автомата. Поставениса и 4 четиртръбни 610 мм торпедни апарата, но без резервни торпеда. След тази модернизация могат да се използуват само два хидросамолета. Плановете за "Текай" са да бъде модернизиран като "Майя", но тъй като не успява да се добере до водите на метрополията, той не е превърнат в крайцер ПВО. Добавеният радар и няколко зенитни автомата не го променят значително в сревнение с вида му отпреди войната.

Тактико - технически данни на крайцерите от клас "Такао"

Водоизместване:
стандартно - 9850 т. / проектно / , 11 580 т. / реално /
пълно - 15 490 т. 
Размери:
дължина -  203,76 м / максимална/
широчина -  18,03 м
газене - 6,11 м / средно /
Енергитична установка:
12 котли Кампон на нефт
4 турбини; 4 вала; 130 000 к. с.
Скорост: 35,5 възела
Далечина на плаване: 8000 мили със скорост 14 възела
Количество на горивото: 2571 т нефт
Екипаж: 650 човека
Брониране:
броневи пояс - 127 мм до 38 мм
палуба - 50 мм ( 47 мм над котлите )
кули - 25 мм
Въоръжение:
главно - 5х2 203 мм / 50
спомагателно - 4х1 118  мм/ 45 
ПВО автомати - 2х2 25 мм; 2х13,2 мм
торпеда -4х2 610 мм -> сл.мод. 4х4 610 мм кислородни торпеда
Самолети: 1 тип E13A1 и 2 тип F1M2


Служба на тежките крайцери тип "Такао"

Корабите от типа "Такао" са използувани като флагмански кораби на Обединения флот в мирно време и като Флагманска ескадра по време на война. След приемането им във флота те са включени в състава на 4-та ескадра, където заменят корабите от типа "Миоко". За кратко са изведени в резерв от 15 ноември 1935 г., когато са заздравени корпусите им са направени някои модернизации по корабите. "Такао" и "Майя" образуват отново 4-та ескадра на 01.12.1936 г., като "Текай" се присъединява към тях на 07.08.1937 г. Поради някаква причина "Атаго" остава в резерв до 1939 г. "Такао" е изведен отново в резерв на 15.11.37г., когато е започната планираната модернизация. Двата останали крайцера служат в Китайско море. "Такао" завършва своята модернизация на 31.08.39 г., а "Атаго" на 30.10.39 г. След модернизацията двата кораба се присъединяват към 4-та ескадра на 15.11.1939 г. "Майя" е използвана като артилерийски учебен кораб, докато през май 1940 г. и тя се присъединява към 4-та ескадра. "Текай" служи като флагмански кораб на Китейските експедиционни сили за около година, докато накрая и той се присъединява към другите краби на 15.11.1940г. В началото на на войната корабите служат в състава на Южния флот в Южнокитайско море, където прикриват десантите на Малая и Борнео. През януари 1942г. 4-та ескадра, без "Текай" е прехвърлена на о-вите Палау. През февруари "Текай" засяда близо до Сайгон и е на ремонт до месец март. корабите от 4-та ескадра са използувани за прикритие на операциите срещу Холандските Източни Индии, чиято кулминация достига с десанта на о. Ява. В края на февруари корабите вземат участие в рейда срещу съюзническото корабоплаване южно от о.Ява. По време на тази операция, на 03.03.42г., "Майя" и есминците от прикритието потапят есминеца"Стронгхолд". По това време "Такао" и "Атаго" потапят американския есминец "Пилсбъри". "Атаго" изиграва решаваща роля при потапянето на австралийския кораб "Яра", снабдителния кораб "Анкинг" и танкера "Франкол". След поправката си "Текай" прикрива десанта на японските войски в северна Суматра и последващото завземане на Андаманските о-ви. Между 1 и 11.04.42г. "Текай" взема участие в рейда на адм. Нагумо в Индийския океан и потапя транспортите "Селма Сити", "Биенвил" и "Гангес" близо до брега на Индия. Между април и май 4-та ескадра е на планов ремонт в Япония. всички кораби от типа "Такао" вземат участие в битката при Мидуей. "Такао" и "Майя" участват в операцията срещу Алеутските о-ви, а "Текай" и "Атаго" са включени в прикритието на Главните сили на флота. През август "Текай" участва заедно с крайцерите от първите серии в боя при о. Саво получава леки повреди от артилерийския бой с корабите на адм. Крачли. Останалите кораби са преведени на о-вите Трук. През ноември в "Майя" се врязва повреден американски самолет и корабът е тежко повреден. В битката на 14-15.11.42г. "Такао" и "Атаго" участват в артилерийския двобой с линкора "Саут Дакота" и постигат не по-малко от 16 попадения с 203 мм снаряди. от декември '42 до април '43г. четирите кораба са в Япония за ремонт и поправка на повредите, понесени в боевете. След завръщането си на служба корабите са базирани на о-вите Трук и остават там около година. На 05.11.43г. "Такао", "Атаго" и "Майя" получават повреди при налета над Рабаул на палубната авиация на "Саратога". Трите крайцера се завръщат във водите на метрополията за поправка. "Майя" е превърнат в крайцер за ПВО и влиза в строя отново през април '44г. другите два кораба са на ремонт до януари и отново участват в операции на Обединения флот. През това време "Текай" е базиран основно на Трук. През март, останалите в състава на 4-та ескадра кораби са влкючени в състава на новосформирания 1-ви Мобилен флот и вземат участие в битката във Филипинско море на 19-20 юли. В тази битка "Майя" е леко повредена от близък взрив. След ремонт в метрополията "Атаго" и "Такао" са изпратени в Сингапур, като скоро "Майя" и "Текай" се присъединяват към първите два кораба. През ноември четирите кораба са в състава на съединението на адмирал Курита и участват в битката в залива Лейте. На 23.10.44г. "Атаго"-флагман на адм. Курита е поразен в десния борд от 4 торпеда, изстреляни от американската подводница "Дартър" в пролива Палаван и потъва за около 20 минути. "Майя" получава получава 4 торпеда в левия борд от подводницата "Дейс", почти едновременно с "Атаго". Пожарът достига артилерийските погреби и корабът се взривява. "Майя" потъва за 9 минути. Кърмовия двуторпеден залп на "Дартър" попада в "Такао" и извежда от строя двата десни винта и заклинва руля. Корабът с труд се добира до Сингапур чак на 12.11.44г. "Текай" участвува в боя при о. Самар. По-късно последния кораб от серията крайцер е тежко повреден от самолетите на АВЕ "Киткун-бей". Той е потопен от есминеца "Фуджинами" с торпеда. "Такао" е използуван като ПВО батарея срещу В-17, които регулярно бомбардират града. На 31.07.45г. корабът е повреден от бойни плувци, доставени с английската миниподводница. "Такао" получава повреди, но не потъва. След капитулацията на Япония той е използуван като плаваща казарма, докато на 27.10.46г. е потопен в Малакския проток.


"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ" пїЅ2002-2005. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ